Utbildning


Utbildningsansvarig i styrelsen: Paul Anderson

Utbildning genom samarbete

Genom samarbete mellan Svenska Golfförbundet och SISU skall dessa bistå distriktets klubbar med relevant utbildning i syfte att höja kompetensen för att man därigenom skall kunna hantera golfverksamheten på ett så bra sätt som möjligt. Samarbetet innebär också möjligheter att utforma nya former för utbildningsverksamheten.
Målgruppen är distriktets golfklubbar, deras personal, ideella ledare och aktiva golfspelare. 


SOGDF agerar främst som mäklare till de utbildningar som anordnas av Svenska Golfförbundet (SGF) och deras distrikt samt anslutna klubbar. Distriktet kan också vid behov stå som arrangör för utbildningar för efterfrågade utbildningar, främst när det gäller ungdomsledarförsörjning, tävlingsadministration och regel/domarutbildningar

 

SGF har ett omfattande utbildningsprogram, samt en stor mängd stödmatrial till olika utbildningar. 

 

Hela SGF´s utbildningutbud hittar ni här 

Golfäventyret - golfutbildning för barn och unga

Golfäventyret är vår utbildningsmodell för alla barn. Golfäventyret körs på klubben av klubbens tränare och utbildade ledare. 

Läs allt du behöver veta på Golfäventyret på golf.se

 

Golfäventyret kan också köras i skolan. Läs om hur ni kan göra och det material som ni kan beställa
Golfäventyret i skolan

GL1 - Golfens Ledarutbildning

Juniorerna är klubbens framtid och gör idrotten levande på klubben. Det är viktigt att ha en väl fungerande och lärande miljö för juniorverksamhet som gör att juniorerna trivs, utvecklas och vill fortsätta med golfen.

 

För att klubben skall lyckas med Golfäventyret - golfens utbildningsmodell för barn - har SGF tagit fram två utbildningar för tränare och ledare på klubben. Dessa är GL1 och GL2

GL1

Det finns flera utbildningsmöjligheter via klubb och distrikt: 

1. Som ledare på golfklubb kan du gå via din tränare på klubben som är utbildad i Golfens ledarutbildning (GL) 1 - Golfäventyret. Utbildningen kan då arrangeras på din golfklubb av tränaren.

2. Som ledare på en golfklubb kan du även gå distriktets GL1 - Golfäventyret. Till exempel om du inte har någon tränare på din klubb, om din tränare inte håller ledarutbildning eller om du vill få erfarenhetsutbyte från ledare från andra golfklubbar

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till ledare och tränare på klubben men även andra som hjälper till med träningen såsom föräldrar, äldre juniorer med flera.

Innehåll

GL1 - Golfäventyret - den praktiska delen är på ca sex timmar och ger ledaren en genomgång i Golfäventyret och hur du som ledare praktiskt gör på träningen. Vårt mål är att den som går utbildningen skall kunna hålla i en träning dagen efter, i linje med materialet. Då innehållet är praktiskt är det precis det som tränaren i grunden är utbildad för. Vi har valt att kalla denna utbildning GL1 Golfävenyret.


Här hittr du hemsidan för GL1 - Golfäventyret


Ledarubildning på golf.se 

Utbildningsplan

SGF har ett omfattande utbildningsprogram, samt en stor mängd stödmatrial till olika utbildningar. Hela SGF´s utbildningutbud hittar ni här 

 

Under 2023 fokuserar SOGDF främst på följande områden:


  • Ledarförsörjninig - GL1 och GL2
  • Tävlingsledning
  • Regelutbildning för domare.


Vid intresse för någon av dessa utbildninger - skicka in nedanstående formulär. Ange vilken utbildning Du/Ni är intresserad av
* = Obligatoriska fält