Vår klubbrådgivare Matz Bengtsson bjuder in till en ERFA-träff


Torsdagen den 17 november bjuder Matz Bengtsson, SGF tillsammans med SöGDF in till en ERFA-träff som äger rum i Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm.

Det blir en heldag med början kl. 08.30 fram till kl. 14.00.

Först och främst riktar sig denna träff till banchefer, klubbchefer/ordföranden i distriktets alla klubbar.

Program


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2016-11-01 17:33