Höstårsmötet 2018 genomfört
Lördagen den 24 november ägde Höstårsmötet rum på Best Western Plus Hotel Rogge i Strängnäs. Mötet samlade representanter från 14 klubbar av totalt 23 st i SöGDF.

 

Mikael Larsson hälsar välkommen till Höstårsmötet 2018

Mikael Larsson, Distriktsordförande hälsar välkommen.

 

 

Här kommer ytterligare bilder från Höstårsmötet och Ordförandekonferensen

 

Lill Ingvarsson och Sten Björnson

Som mötesordförande valdes Sten Björnson, Vidbynäs Golf och sekreterare Lill Ingvarsson, SöGDF. 

 

I stora drag hände följande:

Såväl Verksamhetsplan som Budget för 2019 godkändes.

 

Mikael Larsson

Mikael Larsson omvaldes till distriktets ordförande på ett år.

 

Matts Spångberg 

Matts Spångberg, Ordförande i Viksbergs GK samt

 

Paul Andersson

Paul Anderson, Ordförande i Fogdö GK

 

Matts och Paul valdes för en mandattid på två år som ordinarie styrelseledamöter.

 

JanVinger

Jan Vinger, Vidbynäs Golf, fyllnadsval på ett år. 

Jan är känd sedan tidigare som ansvarig för distriktets Ungdomsverksamhet. 

 

Valberedningen med Ove Randberg, sammankallande och Monica Falk omvaldes på ett år. Eftersom man inte kunde finna en tredje ledamot i Valberedningen konstaterades en vakans som skall besättas senast på  Vårårsmötet 2019. 

 

Höstårsmötet föregicks av en Ordförandekonferens på förmiddagen där följande personer var inbjudna:

 

Gunnar Håkansson, Förbundschef 

Gunnar Håkansson, Förbundschef i SGF:

Nuläget i golfsverige;

 

Anneli Samuelsson

Anneli Samuelsson, ledamot i SGF:

Svensk golfidrott mot 2022;

 

Kim Sintorn, Bankonsulent 

Kim Sintorn, bankonsultent:

Om golfbanornas kondition i Sverige efter sommarens torka;

 

Anders Hammarström, klubbrådgivare (Höstårsmötet 2018)

Anders Hammarström, klubbrådgivare: 

Resultatet av genomförda medlemsenkäter;

 

Astrid Wennberg-Dicander, SGF's Valberedning

Astrid Wennbert-Dicander, ordförande i SGF's Valberedning:

Hur vi arbetar för att finna lämpliga kandidater till Förbundsverksamheten;

 

Presentationsmaterial från SGF

Players 1 st Medlemsenkät

Valberedningens organisation och arbetsprocess

 


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2018-11-25 21:02