Tävlingsverksamheten 2021


SöGDFs riktlinjer avseende Covid-19

 

Riktlinjer angående tävlingar, seriespel och annan verksamhet i Södermanlands GDF regi

 

SöGDFs styrelse har på styrelsemöte den 22 februari beslutat att all verksamhet under 2021 följer de vid varje tidpunkt från FHM och/eller SGF lämnade riktlinjer angående idrottsverksamhet.

 

Vår förhoppning är att den idrottsliga verksamheten under året skall kunna bedrivas fullt ut redan från start

 

Rekommendationer från FHM och SGF kan komma att förändras med kort varsel vilket kan innebära nya riktlinjer. Dessa kommuniceras i email till ansvariga och på hemsida http://www.sogdf.se/

 

Styrelsen 22 februari 2021
Södermanlands Golfdistriktsförbund


Skriven av:
Paul Anderson
Datum:
2021-02-24 15:51